Kiropraktikk

Kiropraktikk er en behandlingsform som bygger på forståelsen av at god helse avhenger av et godt funksjonelt nervesystem slik at kroppen har en optimal mulighet til å bruke sin medfødte evne til å helbrede seg selv. Kiropraktoren fokuserer på kroppens rammeverk (muskel- og skjelett systemet) og nervesystemet. Kiropraktoren diagnostiserer, behandler og forebygger lidelser i nerve-muskel-skjelett-systemet, spesielt tilstander som involverer ryggsøylen og dens effekt på nervesystemet.


Kiropraktikk er ikke et supplement til medisin, men en separat og distinkt filosofi, vitenskap og utøvelse. Autoriserte kiropraktorer har 6 års universitetsutdannelse fra godkjente læresteder, og fungerer som primærkontakt med sykmeldingsrett og rekvisisjonsrett til spesialister i likhet med leger. De prekliniske- og diagnosefag er de samme i både kiropraktorstudiet og medisinstudiet, men det er større vekt på bevegelsesapparatet og funksjonell nevrologi for kiropraktorene. Behandlingen er refusjonsberettiget.


Nervesystemet er kroppens kontrollorgan som styrer alle funksjoner i kroppen.
Nervesystemet består av hjernen, ryggmargen (det sentrale nervesystem) og de nervene som forgrener seg ut fra ryggsøylen til alle kroppens muskler, ledd og organer (sensoriske, motoriske og autonome nervesystem). Normal bevegelsesfunksjon i ryggsøylen, armer og ben er en forutsetning for at riktig nervesignaler skal kunne gå frem og tilbake til hjernen. Sykdom og skader oppstår som regel ved kroppens manglende kapasitet til å tilpasse seg omgivelser/miljø.


Kiropraktisk behandling ønsker å lege disse skadene. Ikke ved å bruke medisin og medikamenter, men ved å lokalisere og behandle de muskelære/ skjelletale områdene på kroppen som fungerer dårlig og dermed optimalisere kroppens evne til å lege eventuelle problemstillinger. En akutt rygg eller nakke er vanligvis et resultat av et vertebralt subluxasjonskompleks (VSC), populært kalt en funksjonsbasert leddlåsning over lengre tid som forårsaker feil nervesignaler til støttemuskulatur og kan gjøre denne svak/overaktiv. Kroppen tolererer ikke forkjærte belastninger over tid, og responderer med akutte smerter. Problemer pasienter presenterer med er ofte kompliserte og årsaksforholdene overlapper.

Muskelterapi og IMS-behandling

Informasjon kommer