Nyheter

C3 Kiropraktorklinikk søker etter ny fysioterapeut til å være med på laget. Informasjon om ny behandler vil komme så snart vedkommende er på plass!

Videreutdanning i funksjonell nevrologi

Kiropraktor Kenneth Tørlen startet tidligere i år på en videreutdanning innenfor funksjonell nevrologi hos Carrick Institute of Neurology. Dette er et felt innenfor helsevesenet som er relativt lite utbredt da forståelsen av nervesystemet og hvordan hjernen og dens senter samarbeider er uhyre komplisert og fortsatt ikke 100% forstått. Den første del av utdanningen har fått betegnelsen "Vestibulær Rehabilitering" og tar for seg i hovedsak:

- svimmelhet
- tinnitus (som ikke kommer som følge av skade på selve hørselsorganet)
- spesielle former for hodepiner
- uforståtte smertesyndromer
- dysautonomi

Tidligere hjernerystelser (PCS - post concussion syndrome), langvarig svimmelhet som etterfølge av krystallsyken, vestibulær nevritt m.m, uforklarlig blodtrykksendringer og svimmelhet som følge av endringer i posisjon er eksempler på tilfeller vi håper på å kunne hjelpe. Men det selv ryggproblematikk kan komme som følge av nedsatt vestibulær funksjon.


Carrick Institute of Neurology

Carrick institute er et institutt for klinisk neuroforskning og rehabilitering. Siden 1979 har Dr. Carrick og Carrick Institute vært den ledende autoritet i opplæring av terapeuter innen praktisk klinisk nevrologi. Over 14 000 terapeuter har tatt kurs gjennom Carrick Institute, med det formål å hjelpe millioner av pasienter på et høyere nivå. Målsetningen til C3 Kiropraktorklinikk er å delta på kursing hvert eneste år i de kommende årene for å både utvide kunnskapsnivået men også holde seg oppdatert på det nyeste som er innenfor funksjonell nevrologisk behandling.

For mer informasjon om vi kan hjelpe deg og dine symptomer, ring eller send mail til oss!